KRÍZOVÁ INTERVENCIA

Keď prežívate životnú krízu

K

rízová intervencia je vhodnou psychologickou intervenciou, keď prežívame krízu. Kríza je udalosť, ktorá je pre nás emočne veľmi náročná a zaťažujúca a popr. prináša so sebou i nutnosť adaptovať sa na veľké zmeny v našom živote . Môže ňou byť napr. rozchod/rozvod, smrť blízkeho, diagnostikovanie závažného ochorenia, a pod. Krízová intervencia je okamžitá a krátkodobá pomoc a podpora pri zvládaní krízy, pri konfrontovaní sa s ňou, hľadaní jej riešenia a adaptácií na krízu samotnú i na životné zmeny, ktoré prináša.

Klinicko-psychologické a psychoterapeutické služby

Pri psychických, emocionálnych a vzťahových ťažkostiach.