CENNÍK SLUŽIEB

Ponuka služieb Mgr. Zuzana Adamčíková
Klinická psychológia a psychoterapia

KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Psychodiagnostické vyšetrenie zisťuje a meria psychické vlastnosti a stavy, špecifické schopnosti a osobnostné črty. Časť vyšetrenia má podobu rozhovoru s klientom a časť prebieha ako „testovanie“ rôznymi psychodiagnistickými metódami.

50€/50 minút

OBJEDNAŤ
Objednať Klinicko-Psychologické vyšetrenie

PSYCHOTERAPIA

Cieľom psychoterapie je, aby u klienta došlo k želanej, ale zároveň i žiaducej zmene. Aby sa proces zmeny mohol začať, usilujem sa pre klienta vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom môže bez zábran hovoriť o čom potrebuje, autenticky prežívať svoje emócie a byť sám sebou.

55€/50 minút

OBJEDNAŤ
Objednať Psychoterapiu

PORADENSTVO

Poradenstvo je nápomocné, keď potrebujeme krátkodobú pomoc a podporu pri zvládaní konkrétneho problému alebo ťažkostí. Máme ohľadom nich konkrétne otázky alebo sami presne nevieme, aké sú vhodné možnosti ich riešenia či zmeny.

55€/50 minút

OBJEDNAŤ
Objednať Poradenstvo

PÁROVÉ PORADENSTVO

Párové poradenstvo je užitočné, keď cítime, že je náš partnerský alebo manželský vzťah ohrozený krízou, náročnou životnou situáciou alebo dlhodobými ťažkosťami či konfliktami.

90€/90 minút

OBJEDNAŤ
Objednať Krízovú intervenciu

ONLINE PSYCHOTERAPIA / PORADENSTVO

60€/50 minút

OBJEDNAŤ
Objednať Párové poradenstvo

CVIČNÁ PSYCHOTERAPIA PRE FREKVENTANTOV A ABSOLVENTOV PSYCHOTERAPEUTICKÝCH VÝCVIKOV

40€/50 minút

OBJEDNAŤ
Objednať Krízovú intervenciu

POZNÁMKA

Klinicko-psychologické a psychoterapeutické služby sú poskytované za priamu platbu. Prax nie je zazmluvnená žiadnou zdravotnou poisťovňou.

Dohodnutý termín stretnutia je možné zrušiť, avšak je potrebné urobiť tak najneskôr 48 hod. pred stretnutím. Inak je nutné uhradiť ho v plnej sume.

Elektronický formulár môžete využiť na zaslanie Vašich otázok, týkajúcich sa ponúkaných služieb a na ich objednanie. Následne si dohodneme termín stretnutia.

Cenník služieb je platný od 1.9.2022.

Milí záujemcovia o moje služby, od januára 2024 až do odvolania prerušujem svoju činnosť. O jej obnovení budem informovať na webovej stránke. Dovtedy ma môžete v nevyhnutnom prípade kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Na uvedenom telefónnom čísle ma nezastihnete.