KLINICKO PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Keď potrebujete psychologické vyšetrenie

C

ieľom psychodiagnostického vyšetrenia je zistiť a zmerať psychické vlastnosti a stavy, špecifické schopnosti a osobnostné črty. Dôvod na absolvovanie vyšetrenia môže byť rôzny. Môže ním byť potreba dozvedieť sa o sebe niečo viac, lepšie sa spoznať. Alebo nás na vyšetrenie odošle nejaký iný odborník, napr. psychiater, neurológ, praktický lekár, a pod. Alebo ho potrebujeme kvôli žiadosti o invalidný dôchodok.

Súčasťou vyšetrenia sú vždy rozhovor, pozorovanie a rôzne psychodiagnostické testy. Batériu testov, ktoré použijem, zostavujem podľa konkrétnej požiadavky na vyšetrenie, podľa charakteristík a možností klienta i psychologickej diagnostiky.

Psychologické vyšetrenie môže mať podobu:

• Komplexnej psychologickej diagnostiky: zahŕňa vyšetrenie intelektových schopností, kognitívnych funkcií, osobnosti, a pod. a to v závislosti od požiadavky na vyšetrenie.

• Parciálnej psychologickej diagnostiky: napr. vyšetrenie intelektových schopností, pamäte a iných kognitívnych funkcií či ich deficitu, osobnosti, a pod.

• Diferenciálne diagnostického vyšetrenia: napr. pri podozrení na prítomnosť duševnej poruchy či ochorenia alebo pri zisťovaní ich závažnosti.

Klinicko-psychologické a psychoterapeutické služby

Pri psychických, emocionálnych a vzťahových ťažkostiach.

Milí záujemcovia o moje služby, od januára 2024 až do odvolania prerušujem svoju činnosť. O jej obnovení budem informovať na webovej stránke. Dovtedy ma môžete v nevyhnutnom prípade kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Na uvedenom telefónnom čísle ma nezastihnete.