PORADENSTVO

Keď potrebujete poradiť s konkrétnym problémom

P

oradenstvo je nápomocné, keď potrebujeme krátkodobú pomoc a podporu pri zvládaní konkrétneho problému alebo ťažkostí. Tento problém alebo ťažkosti sa dajú jasne pomenovať, máme ohľadom nich konkrétne otázky a viac či menej rozumieme tomu ako vznikajú, popr. ako sa udržujú. Sami však presne nevieme, aké sú vhodné možnosti ich riešenia či zmeny.

Na rozdiel od psychoterapie však nepotrebujeme hlbšiu a dlhodobejšiu prácu na nejakom osobnom probléme. V takejto situácií môže byť poradenská intervencia vhodným spôsobom, ako si zvoliť vhodné riešenie svojho problému či ťažkostí a naštartovať proces ich zmeny.

Klinicko-psychologické a psychoterapeutické služby

Pri psychických, emocionálnych a vzťahových ťažkostiach.