O MNE

Mgr. Zuzana Adamčíková Johanesová
Klinická psychológia a psychoterapia

Som klinická psychologička a psychoterapeutka. V roku 2011 som ukončila magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

V rokoch 2011-2018 som pracovala na Klinike drogových závislostí a na Mužskom oddelení v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Od roku 2016 mám súkromnú prax v Bratislave. V roku 2016 som spoluzakladala o.z. Slovenská spoločnosť pre integráciu v psychoterapii. V roku 2017 som spoluzakladala a stala sa predsedkyňou o.z. Anabell Slovensko.

V roku 2015 som ukončila Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia. V rokoch 2010 – 2015 som absolvovala dlhodobý integratívne orientovaný psychoterapeutický výcvik – Výcvik integrace v psychoterapii. V roku 2016 mi bol Certifikát Společnosti pro integraci v psychoterapii uznaný Ministerstvom zdravotníctva SR ako Certifikovaná pracovná činnosť v študijnom programe psychoterapia. Od roku 2017 som zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Naďalej sa vzdelávam napr. v párovom poradenstve, v psychotraumatológii a EMDR, v CFT, atď.

V súčasnosti pôsobím v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie, v rámci ktorých sa venujem psychodiagnostike, psychoedukáciam, individuálnej a skupinovej psychoterapií. Vo svojej doterajšej praxi som získala skúsenosti najmä s prácou s dospelými klientmi s rôznymi psychickými ochoreniami, s látkovými a nelátkovými závislosťami, s poruchami príjmu potravy, s rozličnými emocionálnymi a vzťahovými ťažkosťami, či s klientmi v rôznych záťažových situáciách.

Zuzana Adamčíková Johanesová
MÔJ ŽIVOTOPIS
Zuzana Johanesová

Klinicko-psychologické a psychoterapeutické služby

Pri psychických, emocionálnych a vzťahových ťažkostiach.

Milí klienti,
od 11.5.2020 poskytujem svoje služby opäť osobne.
V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.