O MNE

Mgr. Zuzana Adamčíková (rod. Johanesová)
Klinická psychológia a psychoterapia

Som klinická psychologička a psychoterapeutka. V roku 2011 som ukončila magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V rokoch 2011-2018 som pracovala na Klinike drogových závislostí a na Mužskom oddelení v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Od roku 2016 mám súkromnú prax v Bratislave.

V roku 2015 som ukončila Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia. V rokoch 2010 – 2015 som absolvovala dlhodobý integratívne orientovaný psychoterapeutický výcvik – Výcvik integrace v psychoterapii. V roku 2016 mi bol Certifikát Společnosti pro integraci v psychoterapii uznaný Ministerstvom zdravotníctva SR ako Certifikovaná pracovná činnosť v študijnom programe psychoterapia. V rokoch 2018 – 2020 som absolvovala Výcvik v psychotraumatológii a EMDR. Naďalej sa vzdelávam napr. v párovom poradenstve, v psychotraumatológií a v EMDR, v KPT, v CFT, atď. Som členom Slovenskej komory psychológov a EMDR Slovensko. Som zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

V súčasnosti pôsobím v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie, v rámci ktorých sa venujem psychodiagnostike, individuálnej psychoterapií a párovému poradenstvu. Vo svojej doterajšej praxi som získala skúsenosti najmä s prácou s dospelými klientmi s rôznymi psychickými ochoreniami, s látkovými a nelátkovými závislosťami, s poruchami príjmu potravy, s rozličnými emocionálnymi a vzťahovými ťažkosťami, s jednoduchou a komplexnou traumou, či s klientmi v rôznych záťažových situáciách.

Zuzana Adamčíková
MÔJ ŽIVOTOPIS
Zuzana Johanesová

Klinicko-psychologické a psychoterapeutické služby

Pri psychických, emocionálnych a vzťahových ťažkostiach.

Milí záujemcovia o moje služby, od januára 2024 až do odvolania prerušujem svoju činnosť. O jej obnovení budem informovať na webovej stránke. Dovtedy ma môžete v nevyhnutnom prípade kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Na uvedenom telefónnom čísle ma nezastihnete.