PÁROVÉ PORADENSTVO

Keď chcete pracovať na zmene vo Vašom vzťahu

P

árové poradenstvo je užitočné, keď cítime, že je náš partnerský alebo manželský vzťah ohrozený krízou, náročnou životnou situáciou alebo dlhodobými ťažkosťami či konfliktami.

Môže nám poskytnúť priestor pre lepšie porozumenie príčin vzťahovej krízy i pre jej zvládnutie. Priestor pre lepšie pochopenie seba a partnera, pre riešenie ťažkostí a konfliktov, zlepšenie vzájomnej komunikácie a nášho vzťahu. Priestor pre ujasnenie si, či chceme vo vzťahu zotrvať a za akých okolností. Ak sa rozhodneme vzťah ukončiť, môže byť pre nás bezpečným priestorom, kde ho môžeme to môžeme urobiť konštruktívne a so vzájomných rešpektom.

Môže nám poskytnúť priestor na prácu na zlepšení nášho vzťahu ako prevenciu pred ťažkosťami a konfliktami. Priestor pre lepšie vzájomné spoznanie sa alebo zlepšenie komunikačných zručností na začiatku vzťahu či pred sobášom.

Sedenia sú primárne zamerané na riešenie ťažkostí páru. Nie sú zamerané na individuálne ťažkosti jedného z partnerov. Na sedení sú prítomní obaja partneri. Sedenie trvá 90 min. Obvyklá frekvencia sedení je jeden raz za týždeň. Dĺžka poradenstva závisí od konkrétnych ťažkostí páru. Tak ako každá cesta k zmene, i práca na vzťahu potrebuje svoj čas. Na prekonanie krízy môže stačiť niekoľko sedení. Pri vážnych a dlhotrvajúcich konfliktoch a problémoch môže byť potrebné dlhodobejšie párové poradenstvo.

Párové poradenstvo môže byť pre Vás a Vášho partnera nápomocné, ak Vás trápia:

Ťažkosti s komunikáciou:

Konflikty a ťažkosti s konštruktívnym riešením problémov.

Nejednotnosť vo výchove detí.

Zdravotné ťažkosti jedného z partnerov:

Somatické alebo psychiatrické zdravotné ťažkosti.

Vzájomná odlišnosť:

Ťažkosti vyplývajúce z odlišných očakávaní, potrieb, hodnôt, kultúrnych zvyklostí, odlišnej výchovy, a pod.

Strata vzájomnej dôvery.

Jeden z partnerov zistí, že je homosexuálne orientovaný.

Ťažkosti v intimite:

Emočné ochladnutie a ťažkosti v sexuálnom živote.

Žiarlivosť

Ťažkosti s ukončením vzťahu:

Konštruktívne a vzájomne rešpektujúce ukončenie vzťahu.

Ťažkosti s prispôsobením sa zmene vo vzťahu:

Ťažkosti s prispôsobením sa na spoločný život, narodenie dieťaťa a rodičovstvo, odchod detí z domu, a pod.

Nevera a/alebo jej odhalenie.

Ťažkosti s odpútaním sa od pôvodnej rodiny.

Kariérna zmena alebo presťahovanie sa za prácou.

Ťažkosti s otehotnením a neplodnosť.

Nedostatok spoločného voľného času:

Rozvíjanie záujmov mimo vzťahu a chýbanie spoločných záujmov.

Klinicko-psychologické a psychoterapeutické služby

Pri psychických, emocionálnych a vzťahových ťažkostiach.

Milí záujemcovia o moje služby, od januára 2024 až do odvolania prerušujem svoju činnosť. O jej obnovení budem informovať na webovej stránke. Dovtedy ma môžete v nevyhnutnom prípade kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Na uvedenom telefónnom čísle ma nezastihnete.