ČO PONÚKAM

Ponúkam klinicko-psychologické vyšetrenie spolu s vypracovaním nálezu, individuálnu psychoterapiu, individuálne a párové poradenstvo.

KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Psychodiagnostické vyšetrenie zisťuje a meria psychické vlastnosti a stavy, špecifické schopnosti a osobnostné črty. Časť vyšetrenia má podobu rozhovoru s klientom a časť prebieha ako „testovanie“ rôznymi psychodiagnistickými metódami.

DOZVEDIEŤ SA VIAC
Viac o Klinicko-Psychologickom vyšetrení
KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE
Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA

Cieľom psychoterapie je, aby u klienta došlo k želanej, ale zároveň i žiaducej zmene. Aby sa proces zmeny mohol začať, usilujem sa pre klienta vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom môže bez zábran hovoriť o čom potrebuje, autenticky prežívať svoje emócie a byť sám sebou.

DOZVEDIEŤ SA VIAC
Viac o Psychoterapii

PORADENSTVO

Poradenstvo je nápomocné, keď potrebujeme krátkodobú pomoc a podporu pri zvládaní konkrétneho problému alebo ťažkostí. Máme ohľadom nich konkrétne otázky alebo sami presne nevieme, aké sú vhodné možnosti ich riešenia či zmeny.

DOZVEDIEŤ SA VIAC
Viac o poradenstve
PORADENSTVO
Párové poradenstvo

PÁROVÉ PORADENSTVO

Párové poradenstvo je užitočné, keď cítime, že je náš partnerský alebo manželský vzťah ohrozený krízou, náročnou životnou situáciou alebo dlhodobými ťažkosťami či konfliktami.

DOZVEDIEŤ SA VIAC
Viac o Párovom poradenstve

Milí záujemcovia o moje služby, od januára 2024 až do odvolania prerušujem svoju činnosť. O jej obnovení budem informovať na webovej stránke. Dovtedy ma môžete v nevyhnutnom prípade kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Na uvedenom telefónnom čísle ma nezastihnete.